Pravoslavni crkveni kalendar za 2022. godinu

pravoslavni crkveni kalendar za april 2022

NAPOMENE:
✱ – uzdržavanje od hrane i pića.
Suhojedenje – strogi post na suvoj, svežoj, sirovoj hrani.
Voda – post bez ulja i ribe.
Vino – post na vodi sa razrešenjem jedne čaše vina.
Ulje – post u kome su razrešeni ulje i vino.
Riba – post u kome su razrešeni ulje, vino i riba.
Beli mrs – post u kome je razrešeno sve sem mesa.

* Kada krsna Slava padne u posni dan razrešava se na ulje, vino i ribu, osim u Velikom postu kada se razrešava ulje i vino.

JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC

4 od 12

Osnovni podaci:
Crkveni kalendar za 2022. godinu
Naziv članka:
Crkveni kalendar za 2022. godinu
Opis:
Pravoslavni crkveni kalendar za 2022. godinu sa pravilom posta
Autor: