Pravila korišćenja i politika zaštite privatnosti

Datum poslednje izmene: 25.12.2023.

Dobro došli na web portal www.posnajela.rs (u daljem tekstu Portal). Portal Vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala koji su podložni niže navedenim Pravilima korišćenja.

Pristupom, pretraživanjem i/ili upotrebom ovog web portala potvrđujete da ste pročitali i razumeli ova pravila i saglasni ste da se njima obavežete i postupate u skladu sa svim važećim zakonima i propisima.

Autorska prava

Portal polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale i baze podataka). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala smatra se kršenjem autorskih prava portala i podložno je tužbi. Ukoliko želite da preuzmete deo našeg sadržaja morate potpisati izvor i postaviti jasno vidljiv link ka portalu.

Portal nije svestan bilo kakvog prekršaja autorskih prava. Ukoliko smatrate da je Portal povredio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren, a sporni sadržaji biće uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

Korišćenje sadržaja web portala Posna jela

Portal i sve informacije na njemu imaju jedino i isključivo informativnu svrhu za sopstvenu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Ovim se ne daje potvrda ili garancija da su informacije na ovom web portalu tačne, aktuelne ili potpune i ovaj sajt može eventualno sadržati tehničke neispravnosti ili tipografske greške.

Portal ne garantuje da su fotografije postavljene u okviru sadržaja u neposrednoj vezi sa istim, već objavljuje fotografije dobijene od izvora sadržaja.

Portal dobija informacije iz raličitih izvora, te nema potpunu kontrolu nad tačnošću informacija u vreme kada se one koriste. Samim tim ne može u potpunosti garantovati tačnost i ograđuje se od odgovornosti za tačnost sadržaja.

Poricanje garancija i ograničenje odgovornosti

Portal ne daje nikakve garancije, niti je odgovoran za tačnost, sadržinu, zakonitost, operativnost i dostupnost prikazanih informacija i sadržaja. Portal nije odgovoran za pogrešno i neblagovremeno dostavljanje bilo kakvih informacija ili sadržaja. Portal ne garantuje za usluge ili proizvode do kojih se došlo putem našeg web portala, ili linkova i reklama na njemu, kao ni za bilo kakve informacije i savete do kojih se došlo pomoću istog.

Ni pod kakvim okolnostima Portal neće biti odgovoran ni jednom korisniku u smislu pravilnog ili nepravilnog korišćenja sajta. Portal, u smislu ovih uslova korišćenja nije odgovoran za bilo kakvu štetu koju korisnik pretrpi pravilnim ili nepravilnim korišćenjem sajta. Portal neće ni pod kojim uslovima biti dogovoran i dužan da nadokanadi bilo kakvu direktnu, indirektnu, havarijsku, posledičnu, specijalnu, kaznenu ili slučajnu štetu, bilo da je takav zahtev baziran na garanciji, ugovoru, uvredi, nehatu, ili na drugi način.

Ovakvo ograničenje odgovornosti primenjuje se bilo da šteta proističe zbog pravilne i nepravilne upotrebe web portala ili oslanjanja na web portal, zbog nemogućnosti da se koriste servisi web portala, ili zbog prekida, obustavljanja ili okončanja rada servisa web portala (uključujući i slučajeve gde je razlog za to treće lice).

Ograničenje odgovornosti takođe se odnosi i na troškove nabavke ili zamene proizvoda i usluga, gubitak profita, ili gubitak podataka, bez obzira na pravilno ili nepravilno funkcionisanje sajta.

Ni pod kojim okolnostima Portal nije odgovoran za nepravilno funkcionisanje ili prekid rada servisa, prouzrokovanih direktno ili indirektno prirodnim silama, elementarnim nepogodama ili uzrocima koji su van razumne moći kontrole, u šta spadaju, ali ne samo oni, i problemi u funkcionisanju Interneta, kvarovi na kompjuterskoj opremi ili problemi sa istom, problemi u funkcionisanju telekomunikacione opreme ili neke druge vrste uređaja i opreme, nestanci struje, štrajkovi, obustave rada, neredi, ustanci, revolucije, građanski nemiri, nestašice sadržaja ili manjak radne snage, požari, poplave, oluje, eksplozije, sve vrste prirodnih nepogoda, ratna razaranja, delovanje Vlade, naredbe domaćih i međunarodnih sudova, nesaradnju trećih lica, i problemi sa grejanjem, osvetljenjem i klimatizacijom.

Linkovi na spoljne web strane

Portal sadrži linkove na web strane koji su izvan sopstvenog portala, objavljuje ih u dobroj nameri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan njega.

Pravila korišćenja Newslettera

Portal u dobroj nameri izdaje periodični kratki informator (newsletter) koji će se distribuirati korisnicima portala koji se prethodno budu registrovali za prijem ovakvih informatora.

Newsletter će se besplatno distribuirati u formi email poruke na adrese svih prethodno prijavljenih korisnika sa učestalošću koju odredi uredništvo portala a koja ne može biti češća od jednom nedeljno.

Newsletter može sadržati sve informacije koje se nalaze na portalu (vesti, promotivne ponude aviokompanija, promocije Kielo doo, promene raznih pravila rezervacija i kupovine karata) koje se nalaze na portalu. Informacije mogu biti prenete sa portala u kraćoj formi sa mogućnošću linka ka celom tekstu na samom portalu.

Newsletter će obavezno sadržati informacije o pošiljaocu kao i naznaku da je poslat u skladu sa željom primaoca. Primaocima newsletter-a će biti ostavljena mogućnost momentalne odjave sa liste za prijem i oni o toj mogućnosti moraju biti obavešteni prilikom prijema newsletter-a.

Korisnici portala imaju mogućnost da se samostalno prijave na listu za distribuciju newsletter-a. U svakom trenutku na portalu će im biti na raspolaganju unos prijave na listu. Portal će vršiti proveru prijavljene email adrese i na listu će uvrstiti samo onu email adresu koju korisnik dodatno potvrdi. Pored osnovnog formulara za prijavu, portal korisnicima može ponuditi i druge načine prijave u okviru registracije za određene posebne sadržaje na portalu ili prilikom rezervisanja i kupovine aviokarata. U tom slučaju prijava na newsletter listu ne može biti podrazumevana opcija, već isključivo korisnik može da je naknadno odabere prihvatanjem ovih posebnih pravila korišćenja newsletter-a.

Odjava email adrese sa liste za newsletter mora biti dodatno potvrđena slanjem verifikacione email poruke korisniku. Nakon brisanja korisnika sa liste portal upućuje korisniku email poruku kojom potvrđuje odjavu.

Svim prijavljenim korisnicima portal garantuje primenu pravila o zaštiti podataka iz ovog pravilnika. Prilikom uređenja newsletter-a i njegove distribucije portal će poštovati važeći zakone o oglašavanju i druge koji mogu regulisati tu oblast.

Zaštita ličnih podataka

Lični i adresni podaci Korisnika koji se predočavaju portalu prilikom procesa prijave na naš Newsletter ili prilikom popunjavanja forme za kontakt odnosno forme za slanje recepta smatraju se poslovnom tajnom.

Ukoliko portal ima nameru da pošalje promotivni materijal korisnicima koristeći lične podatke dobijene kroz gore navedene načine, treba da ih obavesti unapred i da im pruži mogućnost da odbiju učešće u marketinškoj kampanji interakcijom na portalu.

U svakom trenutku, svaki korisnik websajta posnajela.rs, može zatražiti uvid u to da li su i koji su lični podaci skladišteni u bazi websajta. Takođe, na zahtev korisnika websajta, u svakom trenutku se može zatražiti i brisanje ličnih podataka koji su skladišteni u bazi websajta ili Newsletter bazi.

Politika upotrebe kolačića

Na našem sajtu nalaze se naši kolačići, kao i kolačići trećih strana koji vam omogućavaju da na lakši način koristite sajt i krećete se po istom. Neki od tih kolačića se koriste i u svrhu analitike, plasiranja odredenih reklama ili predlaganja određenih vesti. Svi kolačići su svrtstani u sledece kategorije: neophodni, za unepređenje rada sajta, marketing, statistika i ostali. Bez nepohodnih kolacica nije moguce pretraživati i koristiti naš sajt. Ako ne prihvatite da koristite kolačiće to vas neće onemogućiti da koristite sajt, ali može uticati na funkcionalnost njegovog korišćenja.

Obaveštenja korisnika

Ako imate bilo kakva pitanja ili primedbe u vezi sa portalom, molimo Vas da nas kontaktirate.

Razne odredbe

Ova Pravila korišćenja čine kompletan ugovor između odgovarajućih strana i u potpunosti zamenjuju sve prethodne ugovore, pismene ili usmene, koji se tiču iste tematike. Bilo kakva odstupanja od odredbi ugovora biće efektivna samo ukoliko su načinjena pismeno od strane Portala.

Promene pravila korišćenja

Portal može, u bilo kom trenutku, bez prethodnog obaveštenja promeniti ova Pravila korišćenja i bilo koje druge informacije sadržane na ovom web portalu tako što će ažurirati stranicu.

Pristanak na pravila korišćenja

Samim korišćenjem Portala pristajete na ova pravila i nikakav poseban pristanak od strane korisnika nije potreban da bi ga ova Pravila obavezivala. Poznavanje ovih Pravila i uslova korišćenja portala u svakom trenutku predstavlja obavezu korisnika Portala.

*Za sve ostale informacije koje nisu obuhvaćene ovim pravilima korišćenja posetite stranicu kontakt.