Naslovna Pravoslavni crkveni kalendar za 2023. godinu

Pravoslavni crkveni kalendar za 2023. godinu

JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN
JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC

pravoslavni crkveni kalendar za januar 2020

NAPOMENE:
✱ – uzdržavanje od hrane i pića.
Suhojedenje – strogi post na suvoj, svežoj, sirovoj hrani.
Voda – post bez ulja i ribe.
Vino – post na vodi sa razrešenjem jedne čaše vina.
Ulje – post u kome su razrešeni ulje i vino.
Riba – post u kome su razrešeni ulje, vino i riba.
Beli mrs – post u kome je razrešeno sve sem mesa.

* Kada krsna Slava padne u posni dan razrešava se na ulje, vino i ribu, osim u Velikom postu kada se razrešava ulje i vino.

JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN
JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC


pravoslavni crkveni kalendar za februar 2020

NAPOMENE:
✱ – uzdržavanje od hrane i pića.
Suhojedenje – strogi post na suvoj, svežoj, sirovoj hrani.
Voda – post bez ulja i ribe.
Vino – post na vodi sa razrešenjem jedne čaše vina.
Ulje – post u kome su razrešeni ulje i vino.
Riba – post u kome su razrešeni ulje, vino i riba.
Beli mrs – post u kome je razrešeno sve sem mesa.

* Kada krsna Slava padne u posni dan razrešava se na ulje, vino i ribu, osim u Velikom postu kada se razrešava ulje i vino.

JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN
JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC


pravoslavni crkveni kalendar za mart 2021

NAPOMENE:
✱ – uzdržavanje od hrane i pića.
Suhojedenje – strogi post na suvoj, svežoj, sirovoj hrani.
Voda – post bez ulja i ribe.
Vino – post na vodi sa razrešenjem jedne čaše vina.
Ulje – post u kome su razrešeni ulje i vino.
Riba – post u kome su razrešeni ulje, vino i riba.
Beli mrs – post u kome je razrešeno sve sem mesa.

* Kada krsna Slava padne u posni dan razrešava se na ulje, vino i ribu, osim u Velikom postu kada se razrešava ulje i vino.

JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN
JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC


pravoslavni crkveni kalendar za april 2021

NAPOMENE:
✱ – uzdržavanje od hrane i pića.
Suhojedenje – strogi post na suvoj, svežoj, sirovoj hrani.
Voda – post bez ulja i ribe.
Vino – post na vodi sa razrešenjem jedne čaše vina.
Ulje – post u kome su razrešeni ulje i vino.
Riba – post u kome su razrešeni ulje, vino i riba.
Beli mrs – post u kome je razrešeno sve sem mesa.

* Kada krsna Slava padne u posni dan razrešava se na ulje, vino i ribu, osim u Velikom postu kada se razrešava ulje i vino.

JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN
JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC


pravoslavni crkveni kalendar za maj 2021

NAPOMENE:
✱ – uzdržavanje od hrane i pića.
Suhojedenje – strogi post na suvoj, svežoj, sirovoj hrani.
Voda – post bez ulja i ribe.
Vino – post na vodi sa razrešenjem jedne čaše vina.
Ulje – post u kome su razrešeni ulje i vino.
Riba – post u kome su razrešeni ulje, vino i riba.
Beli mrs – post u kome je razrešeno sve sem mesa.

* Kada krsna Slava padne u posni dan razrešava se na ulje, vino i ribu, osim u Velikom postu kada se razrešava ulje i vino.

JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN
JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC


pravoslavni crkveni kalendar za jun 2021

NAPOMENE:
✱ – uzdržavanje od hrane i pića.
Suhojedenje – strogi post na suvoj, svežoj, sirovoj hrani.
Voda – post bez ulja i ribe.
Vino – post na vodi sa razrešenjem jedne čaše vina.
Ulje – post u kome su razrešeni ulje i vino.
Riba – post u kome su razrešeni ulje, vino i riba.
Beli mrs – post u kome je razrešeno sve sem mesa.

* Kada krsna Slava padne u posni dan razrešava se na ulje, vino i ribu, osim u Velikom postu kada se razrešava ulje i vino.

JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN
JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC


pravoslavni crkveni kalendar za jul 2021

NAPOMENE:
✱ – uzdržavanje od hrane i pića.
Suhojedenje – strogi post na suvoj, svežoj, sirovoj hrani.
Voda – post bez ulja i ribe.
Vino – post na vodi sa razrešenjem jedne čaše vina.
Ulje – post u kome su razrešeni ulje i vino.
Riba – post u kome su razrešeni ulje, vino i riba.
Beli mrs – post u kome je razrešeno sve sem mesa.

* Kada krsna Slava padne u posni dan razrešava se na ulje, vino i ribu, osim u Velikom postu kada se razrešava ulje i vino.

JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN
JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC


pravoslavni crkveni kalendar za avgust 2021

NAPOMENE:
✱ – uzdržavanje od hrane i pića.
Suhojedenje – strogi post na suvoj, svežoj, sirovoj hrani.
Voda – post bez ulja i ribe.
Vino – post na vodi sa razrešenjem jedne čaše vina.
Ulje – post u kome su razrešeni ulje i vino.
Riba – post u kome su razrešeni ulje, vino i riba.
Beli mrs – post u kome je razrešeno sve sem mesa.

* Kada krsna Slava padne u posni dan razrešava se na ulje, vino i ribu, osim u Velikom postu kada se razrešava ulje i vino.

JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN
JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC


pravoslavni crkveni kalendar za septembar 2021

NAPOMENE:
✱ – uzdržavanje od hrane i pića.
Suhojedenje – strogi post na suvoj, svežoj, sirovoj hrani.
Voda – post bez ulja i ribe.
Vino – post na vodi sa razrešenjem jedne čaše vina.
Ulje – post u kome su razrešeni ulje i vino.
Riba – post u kome su razrešeni ulje, vino i riba.
Beli mrs – post u kome je razrešeno sve sem mesa.

* Kada krsna Slava padne u posni dan razrešava se na ulje, vino i ribu, osim u Velikom postu kada se razrešava ulje i vino.

JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN
JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC


pravoslavni crkveni kalendar za oktobar 2021

NAPOMENE:
✱ – uzdržavanje od hrane i pića.
Suhojedenje – strogi post na suvoj, svežoj, sirovoj hrani.
Voda – post bez ulja i ribe.
Vino – post na vodi sa razrešenjem jedne čaše vina.
Ulje – post u kome su razrešeni ulje i vino.
Riba – post u kome su razrešeni ulje, vino i riba.
Beli mrs – post u kome je razrešeno sve sem mesa.

* Kada krsna Slava padne u posni dan razrešava se na ulje, vino i ribu, osim u Velikom postu kada se razrešava ulje i vino.

JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN
JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC


pravoslavni crkveni kalendar za novembar 2021

NAPOMENE:
✱ – uzdržavanje od hrane i pića.
Suhojedenje – strogi post na suvoj, svežoj, sirovoj hrani.
Voda – post bez ulja i ribe.
Vino – post na vodi sa razrešenjem jedne čaše vina.
Ulje – post u kome su razrešeni ulje i vino.
Riba – post u kome su razrešeni ulje, vino i riba.
Beli mrs – post u kome je razrešeno sve sem mesa.

* Kada krsna Slava padne u posni dan razrešava se na ulje, vino i ribu, osim u Velikom postu kada se razrešava ulje i vino.

JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN
JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC


pravoslavni crkveni kalendar za decembar 20201

NAPOMENE:
✱ – uzdržavanje od hrane i pića.
Suhojedenje – strogi post na suvoj, svežoj, sirovoj hrani.
Voda – post bez ulja i ribe.
Vino – post na vodi sa razrešenjem jedne čaše vina.
Ulje – post u kome su razrešeni ulje i vino.
Riba – post u kome su razrešeni ulje, vino i riba.
Beli mrs – post u kome je razrešeno sve sem mesa.

* Kada krsna Slava padne u posni dan razrešava se na ulje, vino i ribu, osim u Velikom postu kada se razrešava ulje i vino.

JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN
JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC


pravoslavni crkveni kalendar za januar 2021

NAPOMENE:
✱ – uzdržavanje od hrane i pića.
Suhojedenje – strogi post na suvoj, svežoj, sirovoj hrani.
Voda – post bez ulja i ribe.
Vino – post na vodi sa razrešenjem jedne čaše vina.
Ulje – post u kome su razrešeni ulje i vino.
Riba – post u kome su razrešeni ulje, vino i riba.
Beli mrs – post u kome je razrešeno sve sem mesa.

* Kada krsna Slava padne u posni dan razrešava se na ulje, vino i ribu, osim u Velikom postu kada se razrešava ulje i vino.

JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN
JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC


 

Osnovni podaci:
Crkveni kalendar za 2023. godinu
Naziv članka:
Crkveni kalendar za 2023. godinu
Opis:
Pravoslavni crkveni kalendar za 2023. godinu sa pravilom posta
Autor:

Osnovni podaci:
Crkveni kalendar za 2023. godinu
Naziv članka:
Crkveni kalendar za 2023. godinu
Opis:
Pravoslavni crkveni kalendar za 2023. godinu sa pravilom posta
Autor: