Kako to da Bog postoji a toliko zla ima na svetu?

375
- Advertisement -

Kako to da Bog postoji a toliko zla ima na svetu?

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Jedan čovek je otišao kod frizera da se ošiša i obrije. Kako je frizer počeo da radi, počeli su razgovarati. Razgovarali su o mnogo stvari i o različitim temama, da bi se na kraju dotakli i teme Boga.

Frizer reče: „Ja ne verujem da Bog postoji.“

„Zašto to kažete?“ – upita ga mušterija.

„Znate, dovoljno je da izađete na ulicu i shvatite da Bog ne postoji. Recite mi, ako Bog postoji, da li bi bilo toliko bolesnih ljudi? Da li bi bilo toliko napuštene dece? Ako Bog postoji, ne bi bilo ni patnji ni bola. Ne mogu zamisliti Boga koji bi dozvolio sve ove stvari.“ – odgovori frizer.

Mušterija promisli na momenat, ali ne odgovori ništa, ne želeći započinjati raspravu.

Frizer završi sa svojim poslom i mušterija napusti radnju. Samo što je izašao iz radnje, vide na ulici čoveka sa dugom, neočešljanom, prljavom kosom i neobrijanom bradom, izgledao je prljavo i zapušteno.

Mušterija se vrati nazad u radnju i reče frizeru: „Znate šta? Frizeri ne postoje!“

„Kako možete to reći?“ – upita iznenađeni frizer.
„Ja sam tu, i ja sam frizer, i upravo sam vas šišao i brijao!“

„Ne!“ – uzviknu mušterija. „Frizeri ne postoje, jer ako postoje, ne bi bilo ljudi sa prljavom dugom kosom i neobrijanom bradom, poput ovog čoveka na ulici.“

„Ah, ali frizeri ipak postoje! Te stvari se dešavaju jer ljudi ne dolaze kod mene.“ – reče frizer.

„Tačno“ – potvrdi mušterija. „Upravo tako! Bog, takođe, postoji! Loše stvari se dešavaju kad ljudi ne idu k NJEMU i kad od NJEGA ne traže pomoć… Zbog toga postoji toliko patnji i bola u svetu.“

Osnovni podaci:
Kako to da Bog postoji a toliko zla ima na svetu?
Naziv članka:
Kako to da Bog postoji a toliko zla ima na svetu?
Opis:
Jedan čovek je otišao kod frizera da se ošiša i obrije. Kako je frizer počeo da radi, počeli su razgovarati. Razgovarali su o mnogo stvari i o različitim temama, da bi se na kraju dotakli i teme Boga.
Autor:
- Advertisement -