Molitva svetim sevastijskim mučenicima

1066
- Advertisement -

Molitva svetim sevastijskim mučenicima

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

O, sveta četrdesetorice mučenika Hristovih, koji u gradu Sevastijskom hrabro za Hrista postradaste, kroz oganj i vodu prođoste i pokoj Carstva Nebeskoga dostigoste, koji sa Angelima i svima svetima u svetlosti likujete!

Kao prijatelji Hristovi vi veliku smelost pred Presvetom Trojicom imate da rod hrišćanski zastupate, a posebno one koji vas sa verom i ljubavlju poštuju i u molitvi prizivaju.

Stoga i mi, sveti spomen vaš praznujući, sa vatrenom ljubavlju vama vapijemo: Izmolite od Mnogomilostivog Gospoda oproštaj voljnih i nevoljnih sagrešenja naših, da ostalo vreme života svoga na zemlji u pokajanju i držanju zapovesti Božijih provedemo, uvek sećanje na smrt i sud pravedni imajući, na čas kada će svako po delima svojim platu primiti.

Mučenici preslavni, koji se u zvanju vojničkome za ime Hristovo u kreposti i jedinodušiju podvizavaste i koji duše svoje za Njega usrdno položiste, pomozite i nama da u veri pravoslavnoj tvrdi i nepokolebivi ostanemo.

O, Božiji ugodnici, budite nam zaštitnici od neprijatelja vidljivih i nevidljivih, da pod pokrovom svetih molitava vaših od svih zala zakriljeni budemo, sve do poslednjega dana i časa končine naše, te da kroz vas proslavimo Svesveto i poklonjenja dostojno ime Trojice kroz Koju sve biva, Oca i Sina i Svetoga Duha, kroza sve vekove.

Amin.

Osnovni podaci:
Molitva svetim sevastijskim mučenicima
Naziv članka:
Molitva svetim sevastijskim mučenicima
Opis:
O, sveta četrdesetorice mučenika Hristovih, koji u gradu Sevastijskom hrabro za Hrista postradaste, kroz oganj i vodu prođoste i pokoj Carstva Nebeskoga dostigoste, koji sa Angelima i svima svetima u svetlosti likujete
Autor:
- Advertisement -