Molitva za svog duhovnog oca

347
- Advertisement -

Molitva za svog duhovnog oca

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

O, Presveta Vladičice moja, Djevo Bogorodice, Carice neba i zemlje, usliši vapaj moje duše i grešnu molitvu moju, koju Ti prinosim za oca moga duhovnoga, mnogostradalnog slugu Tvoga (ime).

Budi mu večno Saputnica, u svako vreme budi uz njega, štiti ga sa svetim Anđelima. Ukrepi ga, bdi, čuvaj ga dok spava i teši ga dok plače; Bodri ga u očajanju, izbavi ga od nevolja, oslobađaj od kleveta i podiži ga u nemoći.

Porazi demone koji ustaju na njega, i u smrtnoj opasnosti budi mu Pomoćnica.

Učini ga, iz dana u dan, strašnijim za vidive i nevidive neprijatelje, da bi znali da je on Tvoj sluga, Bogomajko; Ti Koja si rodila Boga i Cara, Kome pripada čast i poklonjenje u vekove vekova. Majko Božija, umekšaj srca zlih ljudi koji ustaju protiv njega.

Ti vidiš tugu i muku moga oca duhovnoga i samo Tebi jedinoj su poznate njegove patnje.

Ti znaš i sve tajne duše njegove. Pogledaj na njega sa Nebesa i olakšaj njegova stradanja i pokrij ga milošću Svojom, Pošalji blagoslov na dela njegova i pošalji mu nevidljivu pomoć.

Njegovim svetim molitvama daj i meni smirenje, samoukoravanje, trpljenje, krotost, celomudrenost, ćutanje i zaštiti me od svih iskušenja vidivih i nevidivih neprijatelja.

Amin.

Osnovni podaci:
Molitva za svog duhovnog oca
Naziv članka:
Molitva za svog duhovnog oca
Autor:
- Advertisement -