4 svakodnevne molitve

1269
- Advertisement -

4 svakodnevne molitve

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

MOLITVA ZA OTVORENjE UMA

Gospode Isuse Hriste, učitelju mudrosti, molim Ti se, otvori oči srca mog, da bih slušao reč Tvoju i razumeo je, i tvorio svetu volju Tvoju koja je u njoj otkrivena nama grešnim i bezumnim ljudima. Gospode Bože Spasitelju moj, pošto si došao na zemlju da tražiš i spaseš propale, ne skrivaj od mene zapovesti Svoje, jer i ja propadam u tami neznanja zakona Tvoga, nego otvori oči uma moga da bih razumeo čudesa učenja Tvoga, i kaži mi nepoznatosti i tajne mudrosti Tvoje. U Tebe se uzdam, Bože moj, da Ti svetlošću znanja Svoga prosvetiš um moj i razum, da bih ne samo čitao napisano nego ga i vršio. Molim ti se, i sa suzama pripadajući vapijem Ti: Gospode, prosveti me, nauči me, urazumi me, da svetu reč Tvoju i žitija Svetaca Tvojih čitam ne na greh, nego na obnovljenje i prosvećenje, na osvećenje i spasenje duše moje, i na nasleđe večnoga života. Amin.

MOLITVA FILARETA, MITROPOLITA MOSKOVSKOG ČUDOTVORCA

Gospode, ne znam šta da molim od Tebe. Ti jedini znaš šta je meni potrebno. Ti ljubiš mene više nego što ja umem ljubiti sebe. Oče, daj slugi Tvome ono što ja sam i iskati ne umem. Ne usuđujem se iskati ni krst, ni utehu, samo stojim pred Tobom: srce je moje otvoreno Tebi. Ti vidiš potrebe, koje ja ne znam: vidi i postupi sa mnom po milosti Svojoj. Porazi i isceli, obori i podigni me; ništavan sam i nem pred svetom voljom Tvojom i nedokučivim za mene sudovima Tvojim. Prinosim sebe na žrtvu Tebi; predajem se Tebi. Nemam želja, osim želje da ispunim volju Tvoju. Nauči me moliti se. Sam u meni moli se. Amin.

SVAKODNEVNA MOLITVA

Gospode, daj mi da mirno primim sve što mi današnji dan donese i da se potpuno predam Tvojoj svetoj volji. Upućuj me i pomaži svakog časa u toku ovog dana. Bilo kakve vesti da dobijem, nauči me da ih primam mirno i s čvrstim uverenjem da sve biva po Tvojoj svetoj volji. Upravljaj mojim mislima i osećanjima u svim delima i rečima. Ne dopusti da u nepredviđenim slučajevima zaboravim da sve dolazi od Tebe. Nauči me da se pravilno odnosim prema svojim roditeljima i svojim bližnjima, da nikog ne razgnevim i ne ožalostim. Gospode, daj mi snage da podnesem zamor današnjeg dana i sve što se u toku dana dogodi. Upravljaj mojom voljom i nauči me da se molim, da verujem, da se nadam, da trpim, praštam i volim. Gospode, daj da budem oruđe Tvoga mira: da tamo gde je mržnja sejem ljubav, gde je vređanje – praštanje, gde je razdor – slogu, gde je očajanje – nadu, gde je tama – svetlost, gde je žalost – radost.

O, Božanski Učitelju, nemoj nikada da mene teše, nego da ja druge tešim; nemoj da mene razumeju, nego da ja druge razumem; ne da mene ljube, nego da ja druge ljubim. Jer, kada praštamo, onda se nama prašta, kada dajemo, onda dobijamo, a kada umiremo, onda se rađamo za život večni.

Duše Sveti, budi mi na pomoći da današnji dan posvetim Gospodu i Spasitelju.

Gospode Isuse Sine Božiji, bolje je ne živeti, nego živeti bez Tebe i protiv Tebe. Zahvaljujem Ti, Bože, za dar ovoga dana i za sve dobro koje ćeš mi pomoći da danas učinim.

Izbavi me, milostivi Bože, od želje za ugodnošću i udostoj me da u svakom trenutku budem spreman da se radi Tebe i bližnjega odreknem sebe, jer si mi za tu službu i dao život. Pomozi mi da odbacim od sebe sve što nije Tvoje, a što je Tvoje da primim u dubokoj veri, nadi i ljubavi. Daj mi hrabrosti da Ti postojano služim: da stavim pravdu iznad koristi, da stavim ostvarenje plemenitih dela iznad trenutnih zadovoljstava, da stavim druge iznad sebe, i ispunim Tvoju zapovest o ljubavi. Učini da svetlost Tvoje lepote, dobrote i ljubavi zasija u mojoj duši. Amin.

MOLITVA POKAJNIKA, SVETOG SIMEONA NOVOG BOGOSLOVA

Gospode, Ti sve vidiš, i nema ničega što Ti ne bi video. Ja, iako sam delo ruku Tvojih ipak nisam činio dela po zapovestima Tvojim, nego sam po velikom bezumlju svom činio svako zlo, ne pomišljajući da si Ti, Tvorac moj i Bog, koliko dobar toliko i pravosudan. A sada, setivši se toga, mene spopada strah, i ja ne znam šta da činim. Osećam osudu Tvoju, i ne nalazim reči opravdanja u ustima svojim. Nemam nikakve vrline i nisam učinio nikakvo delo pokajanja, koje bi zasluživalo da mi se zbog njega oprosti makar jedna prazna reč usta mojih. Osim toga, i onaj koji ima sve vrline i čini svakovrsna dobra dela, čini to kao sluga i dužnik; u svemu tome on neće naći otkup za Greh svoj: tu jedino milost Tvoja pritiče. Greh je smrt, i ko od onih koji su kroz njega umrli može vaskrsnuti samog sebe? Vaistinu niko. Jedini si Ti umro i vaskrsao, zato što greha nisi učinio i prevara se ne nađe u ustima Tvojim. I eto, Gospode Svedržitelju, počinivši mnogo zlih dela, ja se kajem. Ali samo pokajanje nemoćno je da me opravda. Pokajanje je poznanje grehova svojih, a skida ih milost Tvoja. Ti vidiš, Svedržitelju Gospode, da ja sada ništa nemam osim tela; no za mene nema nikakve koristi od toga što sam ostavio svako bogatstvo. Ja sam sav – jedna rana; u meni nije ostalo nikakve nade na spasenje, i pakao je gotov da me proguta živog. Ti me jedini možeš spasti i izlečiti patnje srca moga. Ruka Tvoja može sve; ona doseže do samih dubina bezdana, i sve biva po migu Tvome. Ne usuđujem se govoriti: pomiluj me, Gospode! Jer sam nedostojan milosti Tvoje, kao onaj koji s pravom zaslužuje svaku muku. A Ti, Gospode, znaš sve, i kako zna Čovekoljublje Tvoje postupi sa mnom, nedostojnim i samog života. Da bude sveta volja Tvoja u svemu. Amin.

Osnovni podaci:
4 svakodnevne molitve
Naziv članka:
4 svakodnevne molitve
Opis:
Gospode Isuse Hriste, učitelju mudrosti, molim Ti se, otvori oči srca mog, da bih slušao reč Tvoju i razumeo je, i tvorio svetu volju Tvoju koja je u njoj otkrivena nama grešnim i bezumnim ljudima.
Autor:
- Advertisement -