Molitveno pravilo o Uskrsu (od Uskrsa do Tomine nedelje)

502
- Advertisement -

Molitveno pravilo o Uskrsu (od Uskrsa do Tomine nedelje)

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Polunoćnica, jutarnje molitve, časovi, povečerje i molitve pred spavanje, vrše se po ovom pravilu.

Tada, ako je sveštenik, govori:

Blagosloven Bog naš…

Ako nije sveštenik, počinje ovako:

Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi, i svima u grobovima život darova. (triput)

Videvši Vaskrsenje Hristovo, poklonimo se Svetome Gospodu Isusu, jedinome Bezgrešnome. Krstu Tvome klanjamo se, Hriste, i sveto Vaskrsenje Tvoje pevamo i slavimo; jer si Ti Bog naš, osim Tebe drugoga ne znamo, Ime Tvoje imenujemo. Hodite svi verni, poklonimo se svetom Vaskrsenju Hristovom. Jer, gle, kroz Krst dođe radost celome svetu. Uvek blagosiljajući Gospoda, pevajmo Vaskrsenje Njegovo; jer radi nas pretrpevši Krst, smrću smrt razruši. (triput)

Ipakoj, glas 4: Pretekavši jutro, Mironosice s Marijom, i našavši kamen odvaljen od groba, slušahu od Anđela: Što s mrtvima, kao čoveka, tražite Onoga koji je u večnoj svetlosti? Vidite pogrebne povoje, trčite i svetu propovedajte da je vaskrsao Gospod, umrtvivši smrt, jer je On Sin Boga, koji spasava rod čovečanski.

Kondak, glas 8: Ako si i u grob sišao, Besmrtni, no adovu si silu razorio, i vaskrsao si kao Pobeditelj, Hriste Bože. Ženama Mironosicama rekavši: Radujte se! I Tvojim Apostolima mir darujući, palima dajući vaskrsenje. U grobu telesno, u adu s dušom kao Bog, u Raju s Razbojnikom, i na Prestolu bio si, Hriste, sa Ocem i Duhom, sve ispunjujući, Neograničeni.

Slava: Grob Tvoj – izvor vaskrsenja našega, Hriste, pokaza se kao živonosan, kao lepši od Raja, vaistinu svetliji od svake carske odaje.

I sada: Višnjega si osvećeno Božansko naselje, raduj se, Bogorodice, jer se Tobom dade radost onima koji kliču: Blagoslovena si Ti među ženama, Svebesprekorna Vladičice.

Gospode pomiluj. (40 puta)

Slava i sada: Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima, Tebe što neporočno Boga Reč rodi, suštu Bogorodicu veličamo.

Imenom Gospodnjim blagoslovi, oče.

Hristos vaskrse iz mrtvih, smrću smrt uništi, i svima u grobovima život darova. (triput)

Zatim: Otpust.

Osnovni podaci:
Molitveno pravilo o Uskrsu (od Uskrsa do Tomine nedelje)
Naziv članka:
Molitveno pravilo o Uskrsu (od Uskrsa do Tomine nedelje)
Opis:
Polunoćnica, jutarnje molitve, časovi, povečerje i molitve pred spavanje, vrše se po ovom pravilu. Tada, ako je sveštenik, govori: Blagosloven Bog naš…
Autor:
- Advertisement -