Molitva pre početka rada

437
- Advertisement -

Molitva pre početka rada

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Mnogomilostivi Gospode, Ti koji si i Sam rekao da bez Tebe ne možemo činiti ništa dobro, budi i meni milostivi pomoćnik i učini da ovaj rad moj i delo koje započinjem bude po volji Tvojoj svetoj. Daj, Gospode, ljubitelju poštenih trudbenika i dobrotvornih radnika, da blagodat Duha Tvoga Svetoga, ukrepi ovo delo ruku naših, da ono bude na slavu svetog imena Tvog, a na korist i dobro naše i bližnjih naših. Jer se svako dobro delo utvrđuje voljom Tvojom i blagoslovom Tvojim, Blagosloveni Gospode, voditelju našega spasenja i napretka. Blagoslovi stoga, Gospode, da ovaj rad naš uspešno privedemo kraju i završetku, na slavu svetoga imena Tvog i na spasenje duša i tela naših. Tebi, Davaoče svakoga dobra, i Delatelju našega spasenja, slava i hvala u sve vekove. Amin.

Osnovni podaci:
Molitva pre početka rada
Naziv članka:
Molitva pre početka rada
Opis:
Mnogomilostivi Gospode, Ti koji si i Sam rekao da bez Tebe ne možemo činiti ništa dobro, budi i meni milostivi pomoćnik i učini da ovaj rad moj i delo koje započinjem bude po volji Tvojoj svetoj
Autor:
- Advertisement -