Oče naš i Isusova molitva

508
- Advertisement -

Oče naš molitva

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Oče naš koji si na nebesima,
da se sveti ime Tvoje,
da dođe carstvo Tvoje,
da bude volja Tvoja i na zemlji kao na nebu;
hleb naš nasušni daj nam danas;
i oprosti nam dugove naše
kao što i mi opraštamo dužnicima svojim;
i ne uvedi nas u iskušenje,
no izbavi nas od zloga.

Jer je Tvoje Carstvo i Sila i Slava
sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Isusova molitva

Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog (grešnu).

Osnovni podaci:
Oče naš i Isusova molitva
Naziv članka:
Oče naš i Isusova molitva
Opis:
Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, pomiluj me grešnog (grešnu).
Autor:
- Advertisement -