Molitva pre učenja

320
- Advertisement -

Molitva pre učenja

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Sveblagi Gospode, pošalji nam blagodat Tvog Svetog Duha da osnaži naše duhovne sile, da bi pazeći na učenje koje nam se predaje porasli Tebi, našem Tvorcu na slavu, roditeljima na radost, a Crkvi i otadžbini našoj na korist.

Osnovni podaci:
Molitva pre učenja
Naziv članka:
Molitva pre učenja
Autor:
- Advertisement -