Molitve za svetu tajnu braka

279
- Advertisement -

Molitve za svetu tajnu braka

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Molitva prva:

Blagosloven si Gospode Bože otaca naših, koji si nam darovao život. Ti si Gospode stvorio čoveka po liku svome i podobiju, od duše razumne i tela blagolikog, tako da telo služi razumnoj duši. Ti si nas Gospode sačuvao od onih koji love duše naše, od mnogih zamki lukavoga i spasao si nas od mnogih iskušenja i opasnosti do današnjeg dana. Zato, ne dozvoli Gospode Bože naš, da budemo na spoticanje i sablazan bližnjima svojim, već da se pokažemo sluge Tvoje, da nam ne bude uzalud blagodat Tvoja.

Naoružaj nas oružjem pravednosti, u reči, delu i istini, podari nam silu kroz dugotrpljenje u nevolji. Da budemo širokog srca: ako smo ožalošćeni da budemo uvek radosni; ako smo siromašni da možemo obogatiti druge, kao oni koji ništa nemaju a sve poseduju u Tebi Tvorcu i Ocu našem.

Da se ne uprežemo u isti jaram sa neznabošcima, jer šta ima pravednost sa bezakonjem, kakav je deo vernih sa nevernima i kakvo je slaganje hrama Božijeg sa idolima? A Ti si za sluge svoje Gospode rekao: Useliću se u njih, živeću sa njima, Biću im Bog i oni će biti moj narod. Biću vam Otac i vi ćete biti moji sinovi i kćeri, govori Gospod Svedržitelj, koji je bogat u milosti.

Radi velike ljubavi kojom si nas zavoleo, podari nam Gospode da budemo dostojni zvanja u koje smo pozvani, sa svakom smirenošću, krotošću i dugotrpljenjem, podnoseći jedan drugoga u ljubavi, čuvajući jedinstvo u svezi mira. Da ne razmišljamo telesno umom svojim, i ne budemo deca koju zanosi svaki vetar ljudske obmane, već da uzrastamo istinito u ljubavi Onoga koji je Glava – Hristos. Da ne živimo kao neznabošci u praznoumlju, pomračenih misli i osećanja, okamenjenog srca i otuđeni od Života zbog neznanja. Da ne dajemo mesta đavolu, kao oni koji otupevši predadoše sebe razuzdanosti da čine svaku nečistotu sa pohlepom. Nego da odbacimo staroga čoveka koji se raspada u željama varljivim i obučemo se u novoga, koji se obnavlja po liku Onoga koji ga je sazdao. Da budemo među sobom blagi, milostivi, praštajući jedan drugom kao što je Bog u Hristu oprostio nama. Da mislimo ono što je istinito i pravedno, čisto i dostojno ljubavi, što je na dobrom glasu i u vrlini, što primismo i naučismo od Otaca naših. Seti se, Gospode Bože naš, roditelja naših koji su nas odgajili, jer molitve roditelja učvršćuju temelje domova. Amin.

Molitva druga:

Blagosloven si Gospode Bože naš, Sveštenodelatelju tajnog i čistog braka i Zakonodavče telesnoga, Čuvaru nepropadljivosti i dobri Strojitelju svega životnog. Ti si Gospodaru u početku stvorio čoveka i postavio ga da vlada tvorevinom, i tada si rekao: Nije dobro da čovek bude sam na zemlji, da mu stvorimo pomoćnika prema njemu; i uzevši jedno od rebara njegovih tada si stvorio ženu, koju videvši Adam reče: evo sada kost od mojih kostiju, i telo od moga tela, ona će se zvati žena, jer je uzeta od muža svog. Radi toga ostaviće čoveka oca svog i majku, i prilepiće se ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo; i one koje je Bog sastavio, čovek da ne rastavlja. Jer si Ti Gospode, Bože Večni, rastavljene doveo do jedinstva i ustanovio njihovu međusobnu neraskidivu vezu. Od Tebe se žena sjedinjuje sa mužem radi pomoći i produženja ljudskog roda. Ti sam Gospode Spasitelju na sveti način vršiš tajanstveni i čisti brak. Zato daruj i meni Gospode da razlikujem ljubav od strasti i pohotljivosti, da jedno drugo ne ostavimo siromašne i upropaštene, već kao supružnici da budemo složni, dušom i telom, da živeći u istini i ljubavi Tvojoj međusobno obogaćujemo život svoj.

Izbavi nas Gospode Bože naš, od lažnog mudrovanja telesnog i svakog mračnog i tamnog sladostrašća. Umiri pobune tela našeg, ukroti nasrtaje strasti i ugasi raspaljene strele lukavoga koje na nas podmuklo lete. Sačuvaj nas blagodaću svojom od toga, kao što si od ognja sačuvao sveta tri mladića, poslavši im rosu s neba. Neka dođe na nas ona radost koju je imala blažena carica Jelena kada je pronašla Časni Krst. Sačuvaj nas Gospode Bože naš, kao što si sačuvao Noja u kovčegu, kao što si sačuvao Jonu u utrobi morske nemani. Seti se i nas Gospode Bože naš, kao što si se setio Enoha, Sima, Ilije, kao što si se opomenuo četrdesetorice svojih svetih Mučenika, poslavši im vence s neba, podari i nama venac tvoje svete tajne braka.

Još Te molim, Preslavni Gospode, da nam daruješ mir Tvoj, da unesemo radost u život naš i da nađemo neprolaznu ljubav kojom si nas Ti sam zavoleo. Da složni budemo na korist i pomoć drugima, i da se radujemo zdravoj i dobroj deci. Amin!

Molitva treća:

Gospode koji si se nastanio među nama, koji si preko apostola Pavla rekao: Duha ne gasite, sve ispitujte, dobra se držite, sklanjajte se od zla u svakom obliku, da se isceli duša vaša i telo. Bože mira, sačuvaj nas bez poroka za svetu tajnu braka, za ceo život naš i za dolazak Gospoda našeg Isusa Hrista.

Da se ukrašavamo vrlinama i dobrim delima, što je dragocenije i skuplje od bisera, zlata i srebra. Da se čistoga srca obučemo u pravdu, da ostanemo u veri, ljubavi i svetinji, sa svakim dostojanstvom i čestitošću. Da živeći celomudreno poštujemo jedan drugog, radujemo se svagda i kroz molitvu bez prestanka zahvaljujemo Bogu mira koji je veran svome obećanju i izabranima svojim. Jer smo na slobodu pozvani, ne samo na ugađanje telu, već da iz ljubavi služimo jedan drugome.

Da se uteše srca naša, da se sjedinimo u ljubavi i bogatstvu razumevanja, u poznanju tajne Boga i Oca i Gospoda našeg Isusa Hrista, u kome su skrivena sva blaga premudrosti i znanja, u svakoj pobožnosti i ljubavi. Da kao sinovi i kćeri dana budemo trezveni, obučeni u oklop vere i ljubavi, sa kacigom nade spasenja. Jer, Gospod nam nije dao duha plašljivosti i zbunjenosti, nego Duha sile u ljubavi i svakoj čistoti. Da se Utešitelj, Duh Istine, nastani u nama, da se kroz revnost pokazuje iskrenost u ljubavi. Jer si Ti Gospode rekao da će nas po tome poznati da smo učenici Tvoji ako budemo imali ljubavi među sobom. A mi smo sluge Tvoje Gospode, sinovi i kćeri slugu Tvojih.

Bože naš, oprosti nam grehe mladosti naše i ne ostavljaj nas ni ubuduće. Budi nam pokrovitelj i pomoćnik, celog života našeg. Podaj nam Bože ljubav nelicemernu, nauči nas da istrajemo u dobru, da praštamo i volimo. Amin

Osnovni podaci:
Molitve za svetu tajnu braka
Naziv članka:
Molitve za svetu tajnu braka
Opis:
Blagosloven si Gospode Bože otaca naših, koji si nam darovao život. Ti si Gospode stvorio čoveka po liku svome i podobiju, od duše razumne i tela blagolikog, tako da telo služi razumnoj duši
Autor:
- Advertisement -