Molitva za srpski narod

211
- Advertisement -

Molitva za srpski narod

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Spasi, Gospode, narod svoj, i spasi mene.

Ako ne spaseš narod Tvoj i moj, a spaseš mene, ja ću se u Raju osećati u tuđini.

Usliši, Gospode, molitvu pravednika Tvojih Save i Nemanje, te grešni narod spasi Tvoj, iako je grešan.

Kako si spasavao Jerusalim od neznabožaca i krivokletnika, tako spasi i Beograd od bezvernika, da se glasi spasenje od Tebe, a ne od ljudi.

Iznemože narod Tvoj od čekanja, ne kušaj do kraja strpljenje njegovo, Gospode. Gospode, iznemože narod Tvoj od čekanja.

Sva se zemlja pokri trupovima vernih Tvojih, ne možemo da kopamo, a da motika ne zvekne o kosti srodnika naših i ne odjekne bolno u dušama našim.

Nema njive koja nije groblje, niti drveta koje nije nadgrobni spomenik. Sva je srpska zemlja groblje.

Smiluj se, Gospode i spasi narod svoj, sa mnom ili bez mene.

Amin.

Osnovni podaci:
Molitva za srpski narod
Naziv članka:
Molitva za srpski narod
Opis:
Spasi, Gospode, narod svoj, i spasi mene. Ako ne spaseš narod Tvoj i moj, a spaseš mene, ja ću se u Raju osećati u tuđini. Usliši, Gospode, molitvu pravednika Tvojih Save i Nemanje, te grešni narod spasi Tvoj, iako je grešan.
Autor:
- Advertisement -