Molitva za žive – pomenik

313
- Advertisement -

Molitva za žive – pomenik

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Gospode Isuse Hriste, Bože naš, Koji u Svojoj prevelikoj milosti i čovekoljublju slušaš molitve onih koji Tebi pripadaju svim srcem svojim, prikloni uho Svoje i čuj molitvu moju koju Ti smerno uznosim:

Sačuvaj, Gospode, Crkvu Tvoju Svetu, Vaseljensku i Apostolsku, utvrdi je i ukrepi, umnoži je i u miru sohrani, i učini je nepobedivom u sve vekove.

Spasi Gospode i pomiluj Patrijarha našega (ime), visokopreosvećene i preosvećene Arhiepiskope, Mitropolite i Episkope Pravoslavne, jereje i đakone i sav klir crkveni, koje si postavio da pasu slovesno Tvoje stado i molitvama njihovim pomiluj i spasi mene grešnoga.

Spasi, Gospode, i pomiluj oca moga duhovnoga (ime) sa svom bratijom njegovom i molitvama njihovim mene sirotog pomiluj.

Spasi, Gospode, i pomiluj monahe i monahinje Pravoslavne u svim mestima njihovog podvizavanja i služenja Tebi i molitvama njihovim pomiluj me.

Spasi, Gospode, i pomiluj stare, kojima nema ko da pomogne, i mlade, nište i sirote, udovice, bolesne i ucveljene, one u nevoljama i u ropstvu, i u tamnicama zatočene i osobito one koje progone Tebe i vere Pravoslavne radi, jezici bezbožni, odstupnici i jeretici, njih koji su sluge Tvoje, i pomeni ih, poseti, ukrepi, uteši i brzo im silom Svojom olakšanje, slobodu i izbavljenje podaj.

Spasi, Gospode, i pomiluj one koji nam dobro tvore, vole nas i hrane, ukazujući nam milost, i koji nam zapovediše nedostojnima i koji nas uspokojavaju i učini milost Svoju na njima, darujući im ispunjenje svih moljenja koja su im na spasenje i večnih dobara primanje.

Spasi, Gospode, i pomiluj one koje ja bezumljem svojim sablaznih i od puta spasonosnoga odvratih, na dela zla i neprilična navedoh. Božanstvenim promislom Svojim na put ih spasenja opet vrati.

Spasi, Gospode, i pomiluj one koji mi pakoste i vređaju me i iskušenja mi prave, i ne ostavi ih da poginu zbog mene grešnoga.

One koji odstupiše od vere Pravoslavne i pogibeljnim jeresima zaslepljene svetlošću poznanja Tvoga prosvetli i Svetoj Tvojoj Apostolskoj Crkvi prisajedini.

Spasi, Gospode, i pomiluj i daruj zemaljska i nadzemaljska dobra Tvoja deci mojoj i supruzi (suprugu) mome, roditeljima, braći i sestrama mojim, srodnicima po telu i duhu.

Osnovni podaci:
Molitva za žive – pomenik
Naziv članka:
Molitva za žive – pomenik
Opis:
Gospode Isuse Hriste, Bože naš, Koji u Svojoj prevelikoj milosti i čovekoljublju slušaš molitve onih koji Tebi pripadaju svim srcem svojim, prikloni uho Svoje i čuj molitvu moju koju Ti smerno uznosim:
Autor:
- Advertisement -