Petočislene molitve Presvetoj Bogorodici

2174
- Advertisement -

Petočislene molitve Presvetoj Bogorodici

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Jedan Bogonosni otac, starac, stojeći na molitvi, imade viđenje, u kome je čuo glas Gospoda našega Isusa Hrista, kako razgovara sa Prečistom i Presvetom Bogorodicom, Majkom Svojom, i pita je:

Reci mi, Majko Moja, koliko si najvećih bolova pretrpela, mene radi?

I reče Mu Prečista: Sine moj i Bože moj, pet sam najvećih bolova pretrpela, Tebe radi; prvi, kada sam čula od Simeona proroka, da ćeš biti ubijen; drugi, kada Te tri dana nisam videla, tražeći Te po Jerusalimu; treći, kada sam čula da si uhvaćen i svezan od Jevreja; četvrti, kada sam Te videla na Krstu, među razbojnicima raspetoga; peti, kada sam Te videla u grob položenog.

I reče joj Gospod: Ovo Ti kažem, Majko moja; ako se ko bude svaki dan opominjao svih Tvojih bolova, i u spomen svakoga bola pročitao molitvu Moju (Oče naš) i arhangelski pozdrav (Bogorodice Djevo); za prvi bol daću mu poznanje njegovih grehova i pokajanje za njih; za drugu bol – daću mu oproštaj svih grehova; za treći bol, vratiću mu dobrodetelji koje je kroz greh izgubio; za četvrti bol, nahraniću ga pri smrti njegovoj, Telom i Krvlju Mojom Božanskom; za peti bol, javiću mu se Sam pre smrti i primiću dušu njegovu u život večni.
Prema viđenju toga bogonosnog starca, sveti Dimitrije Rostovski je sastavio sledeće:

Molitvoslovlje

Slava Tebi, Hristu Bogu mome, što me nisi pogubio sa bezakonjima mojim nego si me sve do sada sa grehom mojim trpeo. (poklon)

Udostoj nas Gospode, da ovaj dan provedemo bez greha; daruj mi Gospode, da ni rečju, ni delom, ni pomišlju, ne razgnevim Tebe, Sazdatelja moga; nego da sva moja dela, namere i pomisli, budu u slavu presvetoga imena Tvoga. Bože, milostiv budi meni grešnome celoga života moga; na ishodu mome i po končini mojoj ne ostavi me. (poklon)

Onda padni na zemlju ničice i govori:

Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, primi me umrtvljenog dušom i umom; primi me grešnog i bludnog; odagnaj od mene bestidno zlo i ne odbaci me od lica Tvoga; ne reci Vladiko: ne znam, ko si? No, saslušaj vapaj molitve moje i spasi me jer si Ti mnogomilostiv i ne želiš smrti grešniku. Neću Te ostaviti niti odstupiti od Tebe, sazdatelju moj, dok ne primiš pokajanje moje i ne oprostiš moja sagrešenja, radi molitava Prečiste Matere Tvoje, zastupništvom bestelesnih i časnih nebesnih sila, svetoga i slavnoga Angela hranitelja moga, Proroka i Preteče Krstitelja Tvoga Jovana, bogorečitih apostola, svetih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših i svih svetih Tvojih, pomiluj i spasi me grešnog. Amin.

Care nebesni; Trisveto; Presveta Trojice; Oče naš; Bogorodice Djevo.

O, Majko Milosrdna, Djevo Marijo, ja grešni i nepotrebni sluga Tvoj, opominjem se Tvoga bola, kada si čula od Simeona Proroka o surovom ubistvu Sina Tvoga, Gospoda našeg Isusa Hrista, i prinosim Ti ovu molitvu (Oče naš) i arhangelski pozdrav, u čast i pomen Tvoga bola, i molim Te: Umoli Sina Tvog i Gospoda našeg Isusa Hrista da mi daruje poznanje i pokajanje nad svim mojim grehovima. (poklon)

Oče naš; Bogorodice Djevo.

O, Bogoblažena i Preneporočna Bogoroditeljko, Majko i Djevo, primi od mene grešnog i nepotrebnog sluge Tvoga ovu molitvu i arhangelski pozdrav, u čast i pomen Tvoga bola, kada si izgubila Sina Tvoga, Gospoda našeg Isusa Hrista, u crkvi i tri dana ga nisi videla. Zastupi me pred Njim, i umoli oproštenje i otpuštenje svih mojih grehova, jedina Blagoslovena. (poklon)

Oče naš; Bogorodice Djevo.

O, Mati Sveta, preblagoslovena Bogorodice Djevo, primi od mene grešnog i nepotrebnog sluge Tvoga ovu molitvu i arhangelski pozdrav, u čast i pomen Tvoga bola; kada si čula da je, Sin Tvoj i Gospod naš Isus Hristos, uhvaćen i svezan. Njega umoli da mi vrati dobrodelji koje sam kroz grehove izgubio, da Te veličam kroz vekove, Prečista.

(poklon) Oče naš; Bogorodice Djevo.

O, Istočniče milosrđa, Djevo Bogorodice, primi od mene grešnog i nepotrebnog sluge Tvog, ovu molitvu i arhangelski pozdrav u čast i pomen Tvoga bola, kada si na Krstu, među razbojnicima, videla Sina Tvog i Gospoda našeg Isusa Hrista; Njega umoli, Vladičice, da mi poda dar milosrđa Svoga, i da me u času moje smrti pričesti Telom i Krvlju Svojom božanskom; da Tebe, zastupnicu, slavim u vekove. (poklon)

Oče naš; Bogorodice Djevo.

O, Nado moja, Prečista Bogorodice, primi od mene nedostojnog sluge Tvoga ovu molitvu i arhangelski pozdrav, u čast i pomen Tvoga bola; kada si videla Sina Tvog, Gospoda našeg Isusa Hrista u grob položenog; Njega umoli, Vladičice, da mi se javi u času smrti moje i da moju dušu primi u život večni. Amin. (poklon)

O, Premilostiva Djevo, Gospođo Bogorodice, čedoljubiva Golubice, nesravnjiva Carice nebesa i zemlje, ljubazna zastupnice svih koji se molitveno prostiru pred Tobom, uteho ožalošćenih; primi od mene grešnog i nepotrebnog sluge Tvoga ovo Petočisleno molitvoslovlje, u kojem opevam Tvoje nebesne i zemaljske radosti:
Zemaljske radosti: Raduj se, Ti Koja si od mudraca carske darove i poklonjenje primila! Raduj se, jer si Sina i Boga Svoga, među učiteljima našla! Raduj se, jer Porod Tvoj iz mrtvih preslavno vaskrse! Raduj se, jer si vaznesenog Stvoritelja videla, Kome si se i Sama dušom i Telom vaznela!

Nebesne radosti: Raduj se, radi devstva Svoga! Raduj se, viša od angela i od svih svetih slavnija! Raduj se, Ti Koja kod prestola Presvete Trojice sijaš! Raduj se, mirotvornice naša! Raduj se, Vladarko Koja vladaš nad svim nebesnim Silama! Raduj se, Ti Koja više od svih, pred Sinom Tvojim i Bogom, smelosti imaš! Raduj se, milosrdna Majko svih koji Ti pribegavaju! Raduj se, jer se Tvoje veselje nikada neće skončati!

I meni nedostojnom, po istinitom obećanju Tvom, u dan ishoda moga milostiva zastupnica budi, da Tvojom rukom budem priveden Gornjem Jerusalimu; u Kome proslavljena caruješ sa Sinom Tvojim i Bogom našim, Kome priliči svaka slava, čast i poklonjenje, sa Ocem i Presvetim Duhom u beskonačne vekove vekova. Amin.

Od prljavih usta mojih, od mrskoga srca, od nečistog jezika i oskrnavljene duše, Gospođo Carice, primi ovu moju molitvenu pohvalu Tvojih radosti. Primi, jer si i dve udovičine lepte primila, i daruj mi da prinesem dar dostojan Tvoje blagosti. O, Vladičice moja, Prečista Djevo, Carice nebesna, ako hoćeš i voliš, iznad svega me nauči da Ti se molim, onako kako priliči Tebi Materi Božijoj, jedinim utočištu i utešenju grešnih. Raduj se, Vladičice, da se i ja, Tvoj mnogogrešni sluga, radosno obraćam Tebi, svesvetoj Materi Hrista, Boga našega. Amin.

U Tvoj Presveti lik gledam, i kao da Tebe Samu, istinitu Bogorodicu vidim; sa srdačnom verom u duši pripadam i poklanjam se Tebi i Njemu, Predvečnom Mladencu Koga na ruci Svojoj držiš, Gospodu i Bogu našem, Isusu Hristu.
Bogodostojno Te poštujem i sa suzama Ti se molim: Pokrij me Pokrovom Tvojim, od vragova vidljivih i nevidljivh, jer si Ti rod čovečanski u Carstvo nebesno uvela. Amin.

zatim: Dostojno jest…

Slava, i blagodarenje Gospodu za sve!

Osnovni podaci:
Petočislene molitve Presvetoj Bogorodici
Naziv članka:
Petočislene molitve Presvetoj Bogorodici
Opis:
Jedan Bogonosni otac, starac, stojeći na molitvi, imade viđenje, u kome je čuo glas Gospoda našega Isusa Hrista, kako razgovara sa Prečistom i Presvetom Bogorodicom, Majkom Svojom, i pita je: Reci mi, Majko Moja, koliko si najvećih bolova pretrpela, mene radi?
Autor:
- Advertisement -