Molitva pre doručka

191
- Advertisement -

Molitva pre doručka

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Prekrstivši se, očitaj ovu molitvu:

Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, Imena Tvoga radi.

Zatim: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Gospode pomiluj! (triput)

Ako nije prisutan sveštenik: Molitvama svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin. Potom se prekrsti i sedi za sto.

Ako je prisutan sveštenik: Oče, blagoslovi!

Ako li je prisutan Episkop: Vladiko sveti, blagoslovi!

A sveštenik blagosilja: Hriste Bože, blagoslovi jelo i piće slugu Tvojih, jer si svet svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Osnovni podaci:
Molitva pre doručka
Naziv članka:
Molitva pre doručka
Opis:
Prekrstivši se, očitaj ovu molitvu: Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, Imena Tvoga radi.
Autor:
- Advertisement -