Molitva posle doručka

216
- Advertisement -

Molitva posle doručka

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Ustavši od stola i prekrstivši se, očitaj:

Dostojno je, vaistinu, blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima, Tebe što Boga Reč neporočno rodi, suštu Bogorodicu veličamo.

Zatim: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Gospode pomiluj! (triput)

Ako nije prisutan sveštenik: Molitvama svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.

Ako je prisutan sveštenik: Oče, blagoslovi!

Ako li je prisutan Episkop: Vladiko sveti, blagoslovi!

A sveštenik završava: Blagosloven Bog koji nam je milostiv i od svojih bogatih darova nas hrani svojom blagodaću i čovekoljubljem svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Osnovni podaci:
Molitva posle doručka
Naziv članka:
Molitva posle doručka
Opis:
Ustavši od stola i prekrstivši se, očitaj: Dostojno je, vaistinu, blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima, Tebe što Boga Reč neporočno rodi, suštu Bogorodicu veličamo.
Autor:
- Advertisement -