Molitve posle svetog pričešća

560
- Advertisement -

Molitve posle svetog pričešća

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Slava Ti, Bože, Slava Ti, Bože, Slava Ti, Bože.

Blagodarim Ti, Gospode, Bože moj, što me grešnika nisi odgurnuo već si me udostojio da budem pričesnik Svetinja Tvojih. Zahvaljujem Ti što si mene nedostojnog udostojio da se pričestim Tvojim prečistim i nebesnim darovima. No, čovekoljubivi Vladiko, koji si nas radi umro i vaskrsao i ove nam strašne i životvorne Tajne Tvoje darovao na dobro i osvećenje duša i tela naših, daj da one budu i meni na isceljenje duše i tela, na odgnanje svakog protivnika, na prosvećenje očiju srca mog, mir duševnih sila mojih, na veru nepostidnu, i na ljubav nelicemernu, na ispunjenje premudrosti, na očuvanje zapovesti Tvojih, na umnoženje božanske blagodati Tvoje i na usvojenje carstva Tvoga, da njima čuvan u svetlosti Tvojoj uvek pominjem blagodat Tvoju, i da više ne živim sebi, već Tebi našemu Vladaru i Dobrotvoru, i da tako otišavši iz ovog života s nadom na život večni, stignem u večni pokoj, tamo gde je neprestano likovanje onih koji praznuju, i beskrajna sladost onih koji gledaju neiskazanu krasotu lica Tvoga, jer si Ti istinita želja i neiskazana radost onih koji ljube Tebe, Hriste Bože naš, i Tebe peva sva tvar vavek. Amin.

Molitva svetoga Vasilija Velikog:

Vladaru Hriste Bože, Care vekova i Tvorče svega, zahvaljujem Ti za sva dobra koja si mi dao i za pričešće prečistim i životvornim Tajnama Tvojim. Molim Te, Blagi i Čovekoljubivi, sačuvaj me pod krovom Tvojim i u senci krila Tvojih, i daruj mi da se čistom savešću do poslednjeg daha svog dostojno pričešćujem Svetinjama Tvojim na otpuštenje grehova i na život večni. Jer si Ti hleb života, izvor svetinje, davalac dobara, i Tebi slavu uznosimo sa Ocem i Svetim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Molitva Metafrastova:

Sazdatelju moj, koji si mi dobrovoljno dao Telo Svoje za hranu, koji si oganj što spaljuje nedostojne, ne spali me, no još prodri u moje udove i sastave, u sve zglobove, u unutrašnjost, u srce. Spali trnje svih sagrešenja mojih; dušu očisti, misli osveti, učvrsti sastave s kostima, prosveti pet prostih čula, i svega me prikuj za strah Tvoj. Uvek pokrivaj i čuvaj me od svakog dela dušegubnog i reči. Očisti me, i umij me, i ukrasi me; ulepšaj (mi dušu), i urazumi me, i prosveti me. Pokaži me Tvojim staništem jedinoga Duha, a nikada staništem greha, da, ulaskom Pričešća, od mene kao od ognja beži svaki zlotvor, svaka strast, kao od doma Tvoga. Zastupnike privodim Ti sve svete, vođe bestelesnih sila, Preteču Tvoga, premudre apostole, i još Tvoju neporočnu, čistu Mater, čijim molbama primi mene, slugu Tvoga, milosrdni Hriste moj, i učini sinom svetlosti. Jer si Ti, Blagi, jedini i osvećenje i svetlost duša naših, i Tebi, kao što priliči, svi uznosimo slavu svaki dan, kao Bogu i Vladaru.

Molitva četvrta:

Tvoje sveto Telo, Gospode Isuse Hriste Bože naš, neka mi bude na život večni, i prečasna Krv Tvoja na otpuštenje grehova. Ovo Pričešće neka mi bude na radost, zdravlje i veselje; i na Tvom strašnom drugom dolasku udostoj me grešnika da stanem sa desne strane slave Tvoje, zastupništvom prečiste Matere Tvoje i svih svetih Tvojih.

Molitva Presvetoj Bogorodici:

Presveta Vladičice Bogorodice, svetlosti pomračene duše moje, nado, zaštito, pribežište, uteho, radovanje moje, zahvaljujem Ti što si me nedostojnog udostojila da budem pričesnik prečistoga Tela i prečasne Krvi Sina Tvoga. No, Ti, koja si rodila istinitu Svetlost, prosveti umne oči srca moga; Ti, koja si rodila izvor besmrtnosti oživi mene umrtvljenog gresima; Ti, koja si nežno milostiva Majka milostivog Boga, pomiluj me i daj mi umilenje i skrušenost u srcu, i smirenost u mislima mojim, i povratak iz ropstva pomisli mojih, i udostoj me da do poslednjeg daha svoga neosuđeno primam svetinju prečistih Tajni na isceljenje duše i tela, i daj mi suze pokajanja i ispovesti, da bih Te pevao i slavio u sve dane života svoga, jer si blagoslovena i proslavljena u vekove. Amin.

Osnovni podaci:
Molitve posle svetog pričešća
Naziv članka:
Molitve posle svetog pričešća
Opis:
Slava Ti, Bože, Slava Ti, Bože, Slava Ti, Bože.
Autor:
- Advertisement -