Molitve svetim Arhangelima za svaki dan u nedelji

7056
- Advertisement -

Molitve svetim Arhangelima za svaki dan u nedelji

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Ponedeljak – Svetom Arhangelu Mihailu

Sveti Arhangele Božiji Mihaile, odagnaj od mene duha lukavoga koji me iskušava. O, veliki Arhistratiže Božiji Mihaile – pobedniče demona! Pobedi i uništi sve moje vidljive i nevidljive neprijatelje, i umoli Gospoda Svedržitelja, da me spasi i odbrani od svake bolesti, smrtonosne rane i iznenadne smrti, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Utorak – Svetom Arhangelu Gavrilu

Sveti Arhangele Gavrile, koji donese neizrečenu radost sa neba prečistoj Devi, ispuni radošću i veseljem srce moje gordošću ispunjeno. O, veliki Arhangele Božiji Gavrile, ti si blagovestio Prečistoj Devi Mariji o začeću Sina Božijeg. Objavi i meni grešnom strašni dan moje smrti, i umoli Gospoda Boga za moju grešnu dušu, da bi mi oprostio moje grehe; da me ne zarobi lukavi demon i ovlada mnome. O, veliki Arhangele Gavrile, sačuvaj me od svih bolesti, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Sreda – Svetom Arhangelu Rafailu

O, veliki Arhangele Božiji Rafaile, koji si primio dar od Boga da isceljuješ bolesti, izleči neizlečive ljudima rane srca moga i tela moga. O, veliki Arhangele Božiji Rafaile, ti si putovođa, lekar i iscelitelj, rukovodi me ka spasenju i isceli sve moje duševne i telesne bolesti, i privedi me Prestolu Božijem, i moli dobrotu Njegovu za moju grešnu dušu, da mi Gospod oprosti grehe moje i sačuva me od svih neprijatelja mojih i zlih ljudi, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Četvrtak – Svetom Arhangelu Urilu

Sveti Arhangele Božiji Urile, svetlošću Božanskom ozareni i preizobilno ispunjeni ognjem plamene ljubavi, ubaci iskru toga ognja u moje ohladnelo srce, a dušu moju gresima pomračenu svetlošću tvojom ozari. O, veliki Arhangele Božiji Urile, ti si sijanje ognja Božanskog i prosvetitelj onih koji su pomračeni gresima: prosveti um moj, srce moje, volju moju silom Svetoga Duha, i upravi stope moje na stazu pokajanja, umoli Gospoda da me izbavi od muka adskih i od svih neprijatelja vidljivih i nevidljivih, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Petak – Svetom Arhangelu Salatilu

Sveti Arhangele Božiji Salatile, daruj molitvu meni koji ti se molim, nauči me molitvi smirenoj, skrušenoj, usrdnoj i umilnoj. O, veliki Arhangele Božiji Salatile, ti se moliš Bogu za vernike, umoli Dobrotu Njegovu za mene, da me izbavi od svih nevolja i iskušenja, bolesti, iznenadne smrti i muka večnih, te da me udostoji Carstva Nebeskog sa svima svetima u vekove vekova. Amin.

Subota – Svetom Arhangelu Jegudilu

Sveti Arhangele Božiji Jegudile, svagdašnji pomoćniče svih koji se podvizavaju na putu Hristovom, probudi i mene iz teške lenjosti i podvigom dobrim ukrepi me. O, veliki Arhangele Božiji Jegudile, ti si revnosni zaštitnik slave Božije: ti pobuđuješ na proslavljanje Svete Trojice, probudi i mene, od sna grehovnog, da bih slavio Oca i Sina i Svetoga Duha, i umoli Gospoda Svedržitelja da sagradi u meni čisto srce i duh prav obnovi u utrobi mojoj, i da me utvrdi Duhom vladalačkim da bih se klanjao duhom i istinom jedinom istinitom Bogu – Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Nedelja – Svetom Arhangelu Varahilu

Sveti Arhangele Božiji Varahile, koji nam donosiš blagoslove od Gospoda, blagoslovi me da postavim dobar početak, i ispravim svoj grešni život, da bih u svemu ugađao Gospodu Spasitelju mome u vekove vekova. Amin.

Osnovni podaci:
Molitve svetim Arhangelima za svaki dan u nedelji
Naziv članka:
Molitve svetim Arhangelima za svaki dan u nedelji
Opis:
Sveti Arhangele Božiji Mihaile, odagnaj od mene duha lukavoga koji me iskušava
Autor:
- Advertisement -