Preobraženje Gospodnje

477
- Advertisement -

Preobraženje Gospodnje

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Srpska pravoslavna crkva obeležava danas praznik Preobraženja Gospodnjeg, koji je posvećen sećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tavor, kada on najavljuje svoje stradanje i slavu.

Preobraženje Gospodnje je u pravoslavlju poznato i kao letnje Bogojavljenje, jer su se i tada, kako piše u Jevanđelju, otvorila nebesa i začuo glas Boga Oca – „Ovo je Sin moj ljubezni… njega poslušajte“.

Isus, koji se preobrazio na Gori u prisustvu Mojsija i proroka Ilije, najavio je nebesku snagu nove vere i svoju ulogu Cara nad carevima koja nadilazi starozavetne zakone i proroke.

Na ikonama Preobraženja, koje se nalaze na svakom ikonostasu pravoslavnih hramova, slika se Gospod Isus Hristos na Gori okružen svetlošću, sa Ilijom, Mojsijem i trojicom apostola koji uplašeni leže na zemlji.

Prema učenju crkve, treće godine svoje propovedi na Zemlji Gospod Isus češće je govorio učenicima o svojim o bliskom stradanju a ujedno i o slavi svojoj posle stradanja na krstu. Da ne bi predstojeće stradanje njegovo sasvim oslabilo učenike on je hteo da im pokaže svoju božansku slavu.

Zato je poveo sa sobom Petra, Jakova i Jovana i izašao sa njima noću na goru Tavor, i tu se preobrazio pred njima.

Učenici su se divili i na to Petar reče – Gospode, dobro nam je ovde biti. Ako hoćeš da načinimo ovde tri kolibe: Tebi jednu, i Mojsiju jednu, i jednu Iliji.

Međutim, dok je još Petar govorio, udaljiše se Mojsije i Ilija, i sjajan oblak okruži Gospoda i učenike, i dođe glas iz oblaka – Ovo je Sin moj ljubljeni, koji je po mojoj volji. Njega slušajte.

Čuvši ovaj glas, učenici padoše ničice na zemlju kao mrtvi i ostaše tako ležeći u strahu dokle im Gospod ne priđe i ne reče im – Ustanite i ne bojte se.

Zašto Gospod uze samo trojicu učenika na Tavor a ne sve?

Juda nije bi dostojan da vidi božansku slavu Učitelja, koga će on izdati, a njega samog Gospod nije hteo da ostavi pod gorom, da ne bi time izdajnik pravdao svoje izdajstvo.

Zašto se preobrazi na gori a ne u dolini?

Da bi nas naučio dvema vrlinama: trudoljublju i bogomisliju. Jer penjanje na visinu zahteva trud, a visina predstavlja visinu misli naših, tj. bogomislije.

Zašto se preobrazi noću?

Jer je noć podesnija za molitvu i bogomislije nego dan, i jer noć zakriva tamom svu zemaljsku krasotu, a otkriva lepotu zvezdanog neba.

Zašto se pojaviše Mojsije i Ilija?

Da se razbije zabluda jevrejska, kao da je Hristos neki od proroka, Ilija, Jeremija ili neki drugi – zato se On javlja kao Car nad prorocima, i zato se Mojsije i Ilija javljaju kao sluge Njegove.

Dotle je Gospod mnogo puta pokazao učenicima božansku moć Svoju, a na Tavoru im je pokazao božansku prirodu Svoju.

To viđenje Božanstva Njegovog i slišanje nebeskog svedočanstva o Njemu kao Sinu Božjem trebalo je da posluži učenicima u dane stradanja Gospodnjeg na ukrepljenje nepokolebljive vere u Njega i Njegovu krajnju pobedu.

Preobraženje pada uvek u vreme Gospojinskog posta, pa su zato posne i pravoslavne trpeze.

Za Preobraženje se vezuju i mnogobrojna narodna verovanja i običaji.

Na Preobraženje se preobražava i list u gori i kamen u vodi, lišće počinje da žuti i opada, a voda postaje hladnija, te je Preobraženje dan kada se poslednji put kupa u rekama.

Kod ljudi se, prema narodnom verovanju, takođe dešavaju promene – ko je preko leta pocrneo, počinje da beli.

Na Preobraženje se i nebo, u gluvo doba noć tri puta preobražava. Ko to vidi i drugom obelodani, verovalo se da će izgubiti razum. Zbog nekih sličnosti sa Bogojovljenjem, Preobraženje se naziva i letnja Bogojavljenska noć.

Prema rasprostranjenom verovanju, na Preobraženje ne valja preko dana spavati, jer ko tog dana odspava, preobraziće se, pa će cele godine biti dremljiv i krmeljiv.

Smatra se da nije dobro plakati na Preobražanje, jer će taj plač preći u naviku.

U Srbiji je 30 hramova posvećeno Preobraženju. Među njima su najpoznatije crkve Preobraženja u Beogradu, Pančevu, Sokobanji, Smederevskoj Palanci i preobraženjski manastir u Ovčaru, srpskoj Svetoj Gori. U pravoslavnim hramovima se na Preobraženje iznosi i blagosilja novi rod grožđa, koje se prema pravoslavnom srpskom običaju, prvi put jede na ovaj praznik.

U nekim krajevima u Srbiji na Preobraženje se beru lešnici i preko cele godine čuvaju za lek, kad nekoga zaboli uvo. Verovalo se da će, kada se bolesniku daju takvi lešnici da ih pojede, on ozdraviti.

Bio je običaj da devojke i žene tog dana odrade od svakog ženskog posla po malo, kako bi cele naredne godine bile vredne.

U Gruži su na Preobraženje žene deci vezivale crvenim koncem paricu oko vrata ili na kapu kačile desnu šapu od krtice – da ih čuvaju od uroka.

U narodu se obično kaže da od Preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina.

Osnovni podaci:
Preobraženje Gospodnje
Naziv članka:
Preobraženje Gospodnje
Opis:
Srpska pravoslavna crkva obeležava danas praznik Preobraženja Gospodnjeg, koji je posvećen sećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tavor, kada on najavljuje svoje stradanje i slavu.
Autor:
- Advertisement -