Molitva posle večere

364
- Advertisement -

Molitva posle večere

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Ustavši od stola i prekrstivši se, očitaj:

Tvoja utroba, Bogorodice, posta sveta trpeza s nebesnim Hlebom, Hristom Bogom našim; svaki koji jede od Njega ne umire, kao što reče On, Hranitelj sviju.

Zatim, ako je post na vodi: Časniju od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima, Tebe što Boga Reč neporočno rodi, suštu Bogorodicu veličamo.

Ako li, pak, biva razrešenje posta, tada čitamo sledeću molitvu: Razveselio si nas, Gospode, tvorevinama Tvojim i delima ruku Tvojih obradovasmo se. Svetlost lica Tvoga posta znak na nama, Gospode; dao si nam veselje u srce. Od plodova pšenice, vina i ulja tvoga nasitismo se. U miru ću leći i zaspati, jer me Ti sam, Gospode, nastani u pouzdanju.

Zatim: Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada, i uvek, i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj! (triput)

Ako nije prisutan sveštenik: Molitvama svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.

Ako je prisutan sveštenik: Oče, blagoslovi!

Ako li je prisutan Episkop: Vladiko sveti, blagoslovi!

A sveštenik završava: S nama je Bog svojom blagodaću i čovekoljubljem, svagda, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin.

Osnovni podaci:
Molitva posle večere
Naziv članka:
Molitva posle večere
Opis:
Ustavši od stola i prekrstivši se, očitaj: Tvoja utroba, Bogorodice, posta sveta trpeza s nebesnim Hlebom, Hristom Bogom našim; svaki koji jede od Njega ne umire, kao što reče On, Hranitelj sviju.
Autor:
- Advertisement -