Molitva o bratskoj ljubavi

244
- Advertisement -

Molitva o bratskoj ljubavi

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Gospode Isuse Hriste, Bože naš, koji si novu zapovest dao Svojim učenicima da ljube jedni druge, primi ovu moju molitvu i Duhom Tvojim Svetim obnovi u nama ljubav prema Tebi i našim bližnjima; i tu ljubav učvrsti u srcima našim, da tom ljubavlju izvršujući zapovesti Tvoje, ne tražimo na ovoj zemlji ugodnosti sebi, nego da težimo slavi Tvojoj i napretku i spasenju naših bližnjih.

Molimo Ti se, Gospode Bože naš, da blagodaću Tvoga Presvetoga Duha useliš i ukoreniš u nama novu zapovest Tvoga Novoga Zaveta: da ljubimo jedan drugoga i da sebi ne ugađamo, nego da svagda mislimo i činimo ono što je na slavu Tvoju i na dobro naših bližnjih.

Molimo Ti se, Čovekoljubivi Gospode, da u dušama i srcima našim pobudiš čistu i nelicemernu ljubav prema Tebi i braći našoj. Jer ko misli da može ljubiti Tebe, a mrzi na brata svoga, lažljivac je i po mraku hodi. Stoga nam, Ti Gospode, Izvore i Davaoče prave ljubavi, daruj da iskreno i istinito volimo sve ljude Tvoje, ne samo braću i prijatelje naše, nego i same neprijatelje naše, po sveistinitoj zapovesti Tvojoj; i da dobro činimo i onima koji nas mrze i progone, i da se staramo o njihovom spasenju. Jer si Ti Bog ljubavi i dobrote i čovekoljublja, i Tebi slavu uznosimo: Ocu – večnom Izvoru bogoljublja i čovekoljublja, i Sinu Tvome Ljubljenome, koji je iz ljubavi prema svetu došao u svet da spase čoveka, i Duhu Tvome, Nadahnitelju svete ljubavi, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Osnovni podaci:
Molitva o bratskoj ljubavi
Naziv članka:
Molitva o bratskoj ljubavi
Opis:
Gospode Isuse Hriste, Bože naš, koji si novu zapovest dao Svojim učenicima da ljube jedni druge, primi ovu moju molitvu i Duhom Tvojim Svetim obnovi u nama ljubav prema Tebi i našim bližnjima
Autor:
- Advertisement -