Molitva za one koji putuju

1755
- Advertisement -

Molitva za one koji putuju

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Tropar, glas 2:
Ti koji si Put i Istina, Hriste, pošalji za saputnika Angela Svoga slugama Svojim sada, kao nekada Toviji, da ih čuva i nepovredne sačuvana slavu Tvoju od svakoga zla u svakoj dobroj sreći, molitvama Bogorodice, jedini Čovekoljupče.

Kondak, glas 2:
Luki i Kleopi saputnik bio Si, hodi sada zajedno sa slugama Tvojim koji da putuju žele, od svake ih zle napasti izbavljajući. Jer Ti kao Čovekoljubac sve možeš.

Molitva:
Gospode Isuse Hriste, Bože naš, Istiniti i Živi, Koji si izvoleo da putuješ sa tobožnjim ocem Svojim Josifom i Prečistom Djevom Majkom Svojom u Egipat i Koji si saputnik Luki i Kleopi bio! I sada Te smerno molimo, Vladiko Presveti, sa slugama Svojim putuj blagodatno. I kao slugi Tvome Toviji Angela Čuvara pošalji, da nas čuva i izbavlja od svakoga zlog napadaja vidivih i nevidivih neprijatelja i na ispunjavanje zapovesti Tvojih upućuje, i da nas mirno i srećno i zdravo provede i bezmetežno kući vrati. I daj slugama Tvojim da svu svoju dobru nameru za blagougađanje Tebi srećno u slavu Bogu ispune. Jer Tvoje je da miluješ i spasavaš nas i Tebi slavu uznosimo sa Bespočetnim Ocem Tvojim i sa Presvetim i Blagim i Životvornim Tvojim Duhom, sada i svagda i u vekove vekova. Amin.

Osnovni podaci:
Molitva za one koji putuju
Naziv članka:
Molitva za one koji putuju
Opis:
Ti koji si Put i Istina, Hriste, pošalji za saputnika Angela Svoga slugama Svojim sada, kao nekada Toviji, da ih čuva i nepovredne sačuvana slavu Tvoju od svakoga zla u svakoj dobroj sreći, molitvama Bogorodice, jedini Čovekoljupče
Autor:
- Advertisement -