Molitve pri uzimanju bogojavljenske vodice

460
- Advertisement -

Molitve pri uzimanju bogojavljenske vodice

- Sponzor recepta -
Baner D - Mamas (Omnico)

Molitvama Svetih Otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin!
– Nebesni Care
– Svjati Bože
Slava… i u vekove vekova. Amin!
– Oče naš
Gospode pomiluj (12 puta)
Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu! Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu Caru našem Bogu! Hodite, poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, Caru i Bogu našem.
Psalam 50;
Tropar: Dobrosrdni i jedini milostivi Gospode, koji imaš čašu nepresušnu darova, daj i meni žednom da zahvatim vodu za oproštaj grehova.
Slava Ocu… vekova. Amin!
Djevo čista, palato Hristova, molim te da moju dušu, oslabljenu grehom, učiniš domom Presvetoga Duha, vodom sa životvornog izvora, da bih te blagodarno slavio.
Gospode pomiluj (30 puta)
Gospode Isuse Hriste Bože naš, koji si jedan sa bespočetnim i besmrtnim Tvojim Ocem, i koji si uvek zajedno sa bespočetnim i večnim Tvojim Svetim Duhom i koji si Svojim prečistim i Svetim Krštenjem osvetio ovu vodu, i sada osveti nas grešne i nedostojne sluge Tvoje, koji Te prizivaju.
Ti sam, Gospode, učini sada da ova Sveta voda, osvećena prisustvom i blagodaću Tvoga Svetog Duha, bude u meni, slugi Tvome, koji od nje pije, na prosvećenje duše, osvećenje tela, umrtvljenje strasti, odbacivanje lukavih pomisli, odbacivanje i čuvanje od svake satanske napasti, ispravljanje života i učvršćivanje u tvorenju zapovesti Tvojih i na svaku spasonosnu korist.
Tako da blagodaću ove Svete vode budem zaklonjen od svakog satanskog nasrtaja, i ostanem nepovređen, na slavu Tvoga preblagoga i najsvetijeg Imena. Molitvama Presvete i slavne Vladarke naše Bogorodice i Prisnodjeve Marije i svih Svetih Tvojih. Amin!
Tropar: Za vreme Tvog krštenja u Jordanu zasvedočeno je poklonjenje Svetoj Trojici. Jer glas Očev svedočio je o Tebi, nazvavši Te ljubljenim Sinom, a Duh u vidu goluba objavljivaše istinitost tih reči. Hriste Bože koji si se javio i svet prosvetio, slava Ti!
Slava… u vekove vekova. Amin!
Kondak: Danas si se Gospode javio vaseljeni i svetlost Tvoja obasja nas, koji Ti razumno pevamo: Došao si i javio se večna Svetlosti!
Sada se pije voda, u tri gutljaja. Prvi gutljaj: U ime Oca; Drugi: I Sina; Treći gutljaj: I Svetoga Duha! (Ujutro na tašte srce).
Slava neiskazanoj i neispitanoj dobroti, slava neizmernom i krotkom dugotrpljenju, slava Tvome milosrđu što si sada i mene grešnoga i nedostojnoga slugu Tvoga, udostojio da pijem od ove osvećene i Svete vode.
Radi toga okrepi život moj, sačuvaj me nepovređenoga, učini da me ne obmanu neprijatelji i da ne budem zarobljen nečistim pomislima. Nego me obnovljenog upravi po Tvojoj volji i osnaži za dobra dela.
Udostoj me da se neosuđeno pričestim i svetim, besmrtnim i životvornim Tajnama Tvojim, za oproštenje grehova i na život večni. Jer si Ti radost duša naših i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i presvetim i blagim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove. Amin!
– Dostojno;
– Slava Ocu… i u vekove vekova. Amin!
– Gospode pomiluj (3 puta);
OTPUST: Gospode Isuse Hriste Sine Božiji, radi molitava prečiste Tvoje Matere, prepodobnih i bogonosnih Otaca naših i svih svetih, spasi me grešnog. Amin!

Osnovni podaci:
Molitve pri uzimanju bogojavljenske vodice
Naziv članka:
Molitve pri uzimanju bogojavljenske vodice
Opis:
Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu! Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu Caru našem Bogu! Hodite, poklonimo se i pripadnimo samome Hristu, Caru i Bogu našem
Autor:
- Advertisement -