Pravoslavne molitve

Pravoslavne molitve su važan deo pravoslavne vere i tradicije. One su sredstvo za komunikaciju sa Bogom i način da se ojača duhovni život i veza sa Crkvom. U pravoslavlju, molitva se smatra duhovnim oružjem koje pomaže u borbi protiv zla i iskušenja.

Postoji mnogo različitih pravoslavnih molitvi, od kojih su neke napisane još u prvim vekovima hrišćanstva. Ove molitve su obično napisane na staroslovenskom jeziku i imaju poeziju i ritam koji ih čine lako pamtljivim. Neki od najčešćih pravoslavnih molitvi su: „Oče naš“, „Bogorodice djevo“, „Simvol vere“, „Jutarnja molitva“ i „Večernja molitva“.

Jedna od najvažnijih pravoslavnih molitvi je „Oče naš“. Ova molitva je molitva koju je sam Isus Hrist napisao i predstavlja osnovu hrišćanske vere. Molitva „Oče naš“ podseća vernike na potrebu da se obraćaju Bogu sa poverenjem i da žive u skladu sa Božjom voljom.

„Bogorodice djevo“ je pravoslavna molitva koja se obraća Bogorodici Mariji, Majci Božijoj. Ona se često koristi u vreme molitve krsne slave, a vernici je često pevaju tokom bogosluženja. Molitva „Bogorodice djevo“ predstavlja molbu Mariji da posreduje kod njenog Sina za vernike.

„Simvol vere“ je molitva koja izražava suštinu hrišćanske vere. Ova molitva predstavlja izraz vere u Boga i učenja Hrista. Simbol vere se često koristi tokom bogosluženja i u različitim prigodama u crkvi.

Pravoslavne molitve kao što su „Jutarnja molitva“ i „Večernja molitva“ su molitve koje se čitaju ujutro i uveče. Ove molitve su namenjene da pomognu vernicima da se povežu sa Bogom na početku i na kraju dana. One podsećaju na potrebu da se zahvaljuje Bogu za sve što je dao i da se moli za zaštitu i blagoslov.

pravoslavne molitve molitvenik

Kojim svetima se moliti u raznim bolestima i drugim nevoljama?

U bolestima: – Kada boli glava: Svetom Jovanu Preteči. – Kod bolesti očiju: Božijoj Materi u čast Njene ikone „Kazanske“, Svetitelju Aleksiju Moskovskom, Vasiliju Blaženom, Svetitelju...
pravoslavne molitve molitvenik

Molitve pri pomisli sumnje u učenje Crkve i istine Vere

Molitva prva Utvrdi me, Gospode, u ovoj veri istinitoj koju ispovedam i daj mi da, omrznuvši sve zemaljsko, imam srce uzdignuto gore, prema Tebi, i...
pravoslavne molitve molitvenik

Molitva o bratskoj ljubavi

Gospode Isuse Hriste, Bože naš, koji si novu zapovest dao Svojim učenicima da ljube jedni druge, primi ovu moju molitvu i Duhom Tvojim Svetim...
pravoslavne molitve molitvenik

Molitve jutarnje

Prenuvši se iz sna, ustani odmah, i sabravši um, reci sa pobožnošću i strahom Božjim, krsteći se: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha....
pravoslavne molitve molitvenik

Molitveno pravilo o Uskrsu (od Uskrsa do Tomine nedelje)

Polunoćnica, jutarnje molitve, časovi, povečerje i molitve pred spavanje, vrše se po ovom pravilu. Tada, ako je sveštenik, govori: Blagosloven Bog naš… Ako nije sveštenik, počinje ovako: Hristos...
pravoslavne molitve molitvenik

4 svakodnevne molitve

MOLITVA ZA OTVORENjE UMA Gospode Isuse Hriste, učitelju mudrosti, molim Ti se, otvori oči srca mog, da bih slušao reč Tvoju i razumeo je, i...
pravoslavne molitve molitvenik

Molitva u svako doba

Hriste Bože, kome se u svako vreme i svakog časa klanjaju i koga slave na nebu i na zemlji, dugotrpeljivi, mnogomilostivi, mnogosažaljivi, koji prevednike...
pravoslavne molitve molitvenik

Molitva pre doručka

Prekrstivši se, očitaj ovu molitvu: Presveta Trojice, pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, Imena Tvoga...
pravoslavne molitve molitvenik

Molitva posle doručka

Ustavši od stola i prekrstivši se, očitaj: Dostojno je, vaistinu, blaženom zvati Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i preneporočnu i Mater Boga našega. Časniju od heruvima...
pravoslavne molitve molitvenik

Molitva pre ručka

Prekrstivši se, očitaj ovu molitvu: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i...
- Advertisement -

Najčitaniji recepti

- Advertisement -